pielgrzymka test

„Jesteśmy grupą kilkunastu osób, różnego wieku i stanu. Są wśród nas studenci, matki, ojcowie, babcie i dziadkowie. Formujemy się w różnych wspólnotach, choć w większości Szkołach Nowej Ewangelizacji. Jesteśmy ludźmi o różnych życiorysach, zainteresowaniach, problemach i planach na przyszłość… Co więc nas łączy?

Przede wszystkim – Jezus! Pragnąc kroczyć za Nim i do Niego się upodabniać, nie boimy się wziąć na plecy swoich krzyży i wyruszyć w drogę!
Tym przede wszystkim jest dla nas pielgrzymowanie: nauką oddawania się Jezusowi, powierzania mu w każdym kolejnym kroku swojego życia i trudności, doświadczaniem błogosławieństwa, którym jest Wspólnota oraz odkrywaniem drogi do głębszego zjednoczenia z Bogiem.
Nie bez powodu za cel swojej wędrówki obieramy Jasną Górę. Wpatrywanie się w Maryję nie jest dla nas jedynie przestarzałą formą ludowej pobożności. To w Niej odnajdujemy przede wszystkim kochającą Matkę, która nieustannie modli się za każde ze swych dzieci, a także inspirację do pełniejszego otwarcia się na Bożą łaskę i takiej przemiany swego życia, by stawało się nieustanną pieśnią uwielbienia.
Niezwykle cenna dla nas jest także obecność na pielgrzymce Braci i Sióstr narodowości czeskiej. Współistnienie kultur, wyznań i narodowości od stuleci towarzyszy historii Śląska Cieszyńskiego. Dla nas, Cieszynioków z obu brzegów Olzy, wspólne pielgrzymowanie jest więc aktem ponadnarodowym. Choć w wymowny sposób świadczy o poczuciu więzi z Ojczyzną, wciąż towarzyszącej Polakom z Zaolzia, pokazuje także, iż odkrycie tożsamości chrześcijanina, Dziecka Bożego, jako najlepsza droga do jedności, winno być wartością nadrzędną dla każdego człowieka.”