I Piesza Pielgrzymka Zaolzie – Jasna Góra 1991

I  PIESZA  PIELGRZYMKA  ZAOLZIE  –  JASNA  GÓRA
„Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15)
07 – 12 – 15.08.1991

Opieka duchowa:
o. Andrzej NOWAK SJ, wikariusz, przewodnik pielgrzymki (parafia NSPJ w Cz. Cieszynie),
Walerian BUGEL, diakon (Górny Żuków)

Główny patron pielgrzymki: bł. Melchior Grodziecki

Liczba pielgrzymów: 96
Zaolzie (CZ): 30
spoza Zaolzia (CZ): 10
Cieszyn (PL): 1
spoza Cieszyna (PL): 55

Trasa:
Prowadziła szlakiem wyznaczonym przez Diecezję Katowicką na Światowe Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z Młodzieżą, które odbyło się w dniach od 14-16.08.1991 w Częstochowie. Odpowiedzialnym za trzon południowy był ks. dziekan Franciszek Skórkiewicz z parafii rzymsko – katolickiej św. Małgorzaty w Dębowcu.

Noclegi:
W Zaborzu, Kryrach k. Mizerowa, Paniowach, Strzybnicy i Boronowie. W Częstochowie zakwaterowano pielgrzymów w szkole w Boronowie przy ul. Jesiennej.

Zdjęcia:
Autorzy zdjęć: Jadwiga i Franciszek Frankowie

Warto pamiętać:

  • Spotkanie w Częstochowie z papieżem Janem Pawłem II,
  • Pielgrzymce patronowała „Rodzina Chrześcijańska”(która rozpoczęła swoją działalność w
    1991 roku);
  • Darmowy transport bagaży (pp. Henryka i Jerzy Chmielewscy z Katowic, Rodzice chrzestni)
  • Zafundowano nam nagłośnienie (p. Elżbieta Stróżczyk ze Wspólnoty Polskiej z Warszawy)
  • Autorem loga (kreskówka głowy MB Częstochowskiej) jest Mirek Kutnar;
  • Do Kochłowic Henia i Jurek przywożą olbrzymi gar z pysznym gulaszem dla wszystkich pielgrzymów;
  • 21 września odbyło się „Spotkanie popielgrzymkowe”: Msza św. w Cz. Cieszynie, agape, koncert grupy FRANCESKO

Napisali o nas:
– Głos Ziemi Cieszyńskiej – Nr 24, 14 czerwca 1991
– Głos Ludu – Nr 87, 27 lipca 1991
– Trybuna Śląska – Katowice 8 sierpnia 1991
– Głos Ludu – Nr 93, 10 sierpnia 1991

Świadectwa:
„Okazuje się jednak, że są marzenia, które mogą przeobrazić się w rzeczywistość. Naszym celem była Częstochowa – Jasna Góra i spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Trudy marszu można było zdołać dzięki wspaniałej pogodzie i serdecznej gościnności miejscowych ludzi”.
Jadwiga F., nauczycielka, 47 lat

„Wymownym symbolem pielgrzymki była początkowa i końcowa msza św. – obie były odprawione pod wezwaniem Najśw. Serca Jezusowego – pierwsza w kościele w Cz. Cieszynie, końcowa (przed powrotem do domu) w kaplicy w bazylice częstochowskiej”.
Franciszek F, aptekarz, 51 lat

Źródło: KRONIKA „PIESZE  PIELGRZYMKI  NA  JASNĄ  GÓRĘ” (cz. I, Jadwiga Franek)