XXVI Piesza Pielgrzymka Zaolzie – Jasna Góra 2016

pp_net_A4

Zobacz lub pobierz wszystkie zdjęcia!

zobaczpobierz