XXXII Piesza Pielgrzymka Zaolzie – Jasna Góra 20.07 – 25.07.2024

XXXII PIESZA PIELGRZYMKA ZAOLZIE – JASNA GÓRA

20.07 – 25.07.2024