XXIX Piesza Pielgrzymka Zaolzie – Jasna Góra 2019

 XXIX  PIESZA  PIELGRZYMKA  ZAOLZIE  –  JASNA  GÓRA
20.07  –  27.07.2019