Jakub Skałka

 

Cieszyniak z „dziada-pradziada”, o ewangelickich korzeniach, acz silnych katolickich przekonaniach. Politycznie: konserwatywny liberał, głośno akcentujący zalety regionalizmu. Zaangażowany w życie lokalne rekonstruktor historyczny, członek Cieszyńskiego Klubu Hobbystów oraz tancerz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Obecnie student psychologii i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Formuje się w Szkole Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”.