Świadectwo Evy

“Poznání sama sebe, dost času se zamyslet nad svými chybami a pokusit se mnohé napravit. Svědectví druhých mi ukázalo , jaké mám štěstí v životě, v ošetřujících lékařích, v milujících rodičích , v dobrých lidech okolo mě a přátelích. Zažila jsem mši za uzdravení, kde jsem si uvědomila jak je důležité být milován a že předávat lásku dál je životní nutnost.” Eva