Tereza Ondrusz

Młoda (ze względu na wiek i doświadczenia) polonistka zajmująca się dwujęzycznością czesko-polską, tłumaczeniami oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego. Pomimo swojego stanu zdrowia (chodzenie o kulach), osoba od lat zaangażowana w życie swojej karwińskiej parafii, rozwijająca m.in. otrzymany dar śpiewu. Praca w parafii stała się jej zawodem. Jak na razie osoba „żyjąca sama”, w pełni oddana woli i prowadzeniu Boga. Formuje się w ramach Drogi Neokatechumenalnej.