Grażyna Raszka

Mieszka w Bystrzycy na Zaolziu, dzieciństwo spędziła w Trzycieżu. Matka trzech synów, z wykształcenia inżynier ogrodnictwa, pracuje jako doradca ubezpieczeniowy. Chętnie angażuje się w pomoc innym. Jako wolontariusz pracuje w Radzie Caritasu Trzyniec i pomaga przy zbieraniu darów finansowych na Caritas. Lubi życie i pracę na wsi, rower, książki, góry.
Formuje się we Wspónocie Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”.